Gerben IJsselstein

Gerben werd geboren in Bolsward op 20-8-1868, werd stuurman op een stoomboot tussen Dokkum en Amsterdam en trouwde op 22-9-1889 met de eveneens uit Bolsward afkomstige Klaaske Koopmans (8-11-1869) en werd machinist op de zuivelfabriek in Oenkerk.

Op 6 mei 1890 vertrokken ze uit Bolsward naar Dalen. Daar wordt enkele maanden later, op 31 augustus 1890, hun zoon Adam Gerben geboren. De drie jaar jongere broer van Gerben, David, die stoker is, woonde toen bij hen in.

Nog geen jaar later keren ze terug naar Bolsward,

Wanneer ze exact vandaar weer zijn vertrokken is niet duidelijk maar in 1894 wonen ze in Grijpskerk; daar wordt op 11 januari van dat jaar dochter Aafke Pietje geboren. Een jaar later ziet in Grijpskerk een volgende dochter het levenslicht: Tjerkelina Anna Catharnia op 6 februari 1895. Twee maanden later alweer overlijdt zij op 23 april.

Zowel in Dalen als in Grijpskerk is Gerben machinist.

In 1911 wordt hij benoemd in Oosterwolde als machinist op de Coöperatieve Electrische Centrale. Op de kaart hieronder staat die centrale uiterst rechts.

Toen de stroomlevering door het P.E.B. werd overgenomen werd IJsselstein meteropnemer. Hieronder zien we hem op het bruggetje over het Wijkje.

Zijn vrouw Klaaske overleed op 22-9-1923.
Gerben legt zich toe op reparatie van klokken en horloges.

Daarnaast is hij behulpzaam in de buurt, zoals blijkt uit deze advertentie van buurvrouw Akkerman.

Gerben zelf overlijdt op 23-6-1957.

Op 17 december 1954 stond onderstaand artikel over hem in de Friesche Koerier.

Gerben en Klaaske liggen begraven op Prandingahof in Oosterwolde in de graven 3-11-20/21.


Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo