Nieuws

Binnenkort krijgen alle rechthebbenden van ons een overzicht toegestuurd met daarop de gegevens zoals wij die in onze administratie hebben opgenomen; gegevens van henzelf (naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum) én van de graven waarvan ze rechthebbende zijn én de daarin begraven personen.
Bent u rechthebbende en de afgelopen jaren verhuisd? Hebt u dit dat wel aan ons doorgegeven? Zo niet: dan graag alsnog een berichtje naar administratie@sbof.nl, anders krijgen wij de post onbestelbaar retour.

Klokkenstoel gedemonteerd en afgevoerd

Op 10 mei 2023 werd de klokkenstoel van Fochteloo gedemonteerd en naar de werkplaats van de aannemer in Sneek gebracht.
We hopen hem na de vakantie weer te kunnen in-luiden.

QR-codes bij monumenten

Onlangs werden bij een aantal monumenten in Oosterwolde en Fochteloo (ook op het oude kerkhof) paaltjes met QR-codes geplaatst. Wanner die code gescand wordt met een mobiele telefoon met internetverbinding, dan krijgt de gebruiker de pagina in beeld met het verhaal over de overledene.


Eerst waren alleen onze ‘eigen’ monumenten met een verhaal voorzien van zo’n QR-code.
Inmiddels hebben ook andere graven een QR-code gekregen. Veel rechthebbenden van andere graven met een verhaal zijn namelijk ook akkoord met plaatsing.