Begraven

(foto’s: Kees de Jong (www.kdj-fotografie.nl)

Denk je erover om een ‘gewoon’ graf te kopen op de begraafplaats in Oosterwolde of Fochteloo? Hieronder vind je informatie over de mogelijkheden en enkele hulpmiddelen die wij gebruiken om een begrafenis zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Eigen graf
Op beide begraafplaatsen is alleen sprake van zogenaamde ‘eigen graven’. Wanneer je een eigen graf koopt, dan betekent dit het volgende:
– Je wordt rechthebbende van het graf voor minimaal 20 jaar en betaalt hiervoor grafrecht. Daarna kun je het grafrecht steeds met 10 jaar verlengen.
– Wil je een graf in Fochteloo of het oude gedeelte in Oosterwolde kopen? In overleg met de beheerder kun je een eigen plek uitzoeken.
– Wanneer je kiest voor het nieuwe gedeelte in Oosterwolde, dan krijg je het graf in principe op volgorde van ligging toegewezen en kies je dus niet zelf een plek.
– Je kunt één overledene in dit graf laten begraven. Indien je dat wenst dan kun je in het graf wel één urn bijzetten.
– Bij de aankleding van het graf en het plaatsen van een grafmonument ben je, binnen de voorschriften die de stichting heeft opgesteld, vrij in je keuze. Zie voor de voorschriften op http://sbof.nl/grafmonumenten/

Kindergraven
Wanneer je een kind moet begraven dan heb je op de begraafplaats in Oosterwolde twee opties: een algemeen graf of een speciaal kindergraf. Voor kindergraven gelden dezelfde voorwaarden als voor algemene graven. Dit zijn de redenen waarom mensen vaak kiezen voor een speciaal kindergraf:
– Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats Oosterwolde is een speciale plaats voor kindergraven ingericht. Veel mensen vinden dit een prettig idee.
– De kosten voor het grafrecht van een kindergraf op deze speciale plaats zijn lager dan wanneer het kind begraven wordt in een algemeen graf.

Professioneel
Met verschillende hulpmiddelen delven we nieuwe graven professioneel en zorgvuldig.

Aluminium grafbekisting
Om inzakking van het graf bij het delven ervan zoveel mogelijk te voorkomen gebruikt de stichting een aluminium grafbekisting met loopplanken.

Grondopslagcontainer
Voor de tijdelijke grondopslag gebruiken we een aluminium systeem. De container steunt op bokjes die hoger zijn dan de grafsteen waar de container boven staat. Dit uit piëteit met de omliggende graven. Deze graven worden dan niet belast met het gewicht van de grond.

Veelgestelde vragen rondom graven
1. Hoe duur is een graf?
Antwoord:
Een overzicht van de kosten vindt u hier.

2. Wat gebeurt er na beeïndiging van de eerste afkooptermijn van 20 jaren?
Antwoord:
Ruim voor afloop van de termijn van 20 jaar ontvangt u van ons een nota voor een standaard verlenging van tien jaren. Wilt u een langere periode van verlengen, dan is ook dat mogelijk.

3. Mag ik een kelder plaatsen?
Antwoord:
Ja. Het laten plaatsen van een grafkelder is mogelijk. Houdt er rekening mee dat hier hoge kosten aan zijn verbonden omdat we plaatsing ontmoedigen. Dit onder anderen vanwege de toekomstige verwijderkosten (nadat de grafrechten op termijn niet worden verlengd) én vanwege de verstoring van de loop van het grondwater.   De tarieven vindt u hier.

Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo