Klaas Hendriks Noorman

Hendrik Jannes werd geboren in 1807 en was een zoon van Jannes Hendriks [Noorman] (1780-1817) en Hilligjen Hendriks [Kok].

Na zijn huwelijk met Trijntje Klazes Post (uit Donkerbroek) verhuist Hendrik Jan naar Oosterwolde waar hij als meester timmerman aan het werk gaat.

Hendrik Jan is in totaal 3x getrouwd. Zijn eerste 2 echtgenotes stierven beiden jong. Respectievelijk 37 en 38 jaar oud. Uit het eerste huwelijk kreeg hij 3 kinderen, uit het 2e huwelijk 7. En bij zijn derde vrouw drie.. Zijn 3e vrouw overleed in 1895 in Assen, 13 jaar na de dood van Hendrik.

Oudste zoon van Hendrik Jannes Noorman en Trijntje Klazes Post was Klaas (Hendriks) Noorman, geboren 4 juni 1841.

In 1860 besluit de kerkenraad  in Oosterwolde tot de bouw van een orgel. Vader Hendrik is dan inmiddels 53 jaar en net voor de 2e keer weduwnaar.

De aanneemsom is 3.000 gulden. Na een check door een officiële orgelbouwer kwam er meerwerk, waarvoor Noorman 750 gulden betaald kreeg. Bij de bouw krijgt hij de hulp van zijn oudste zoon: Klaas Noorman.

Tot die tijd maakte men gebruik van een voorzanger. Het Noormanorgel was dus het eerste in het kerkgebouw. En bijna zeker ook het eerste dat de hervormde gemeente van Oosterwolde heeft gehad.

Gedurende het bouwproces van het orgel huwt Klaas op 3 september 1864 met Froukje Hendriks van der Gaast (1840-1926) uit Wapseveen, maar geboren in Duurswoude. Bij zijn huwelijk overhandigt Klaas een verklaring van onvermogen.
Het echtpaar krijgt acht kinderen.

Het orgel wordt in gebruik genomen op 2 april 1866. Zoon Klaas wordt als eerste organist op het nieuw orgel aangesteld. Het honorarium dat Klaas krijgt voor zijn diensten is onderwerp van discussie. De kerkelijke gemeente heeft het niet breed. Kreeg de voorzanger voorheen 100 gulden per jaar, Klaas moet het met 52 gulden per jaar stellen. Hij doet een verzoek om zijn honorarium te verhogen, maar vanwege de financiële situatie gaat men hier niet mee akkoord.
In 1876 krijgt Klaas de opdracht tot de bouw van een nieuwe klokkenstoel. Op 4 mei van dat jaar droeg de burgerlijke overheid het eigendom van de klokkenstoel over aan de kerkvoogdij. Vanwege de bouwvalligheid werd besloten een nieuwe klokkenstoel te laten bouwen door Klaas Noorman, die naast timmerman ook werkzaam blijkt te blijven in de orgelbouw. In de periode 1887-1894 onderhoudt hij namelijk het nieuw gebouwde orgel in Oldeberkoop.

Klaas overlijdt op 17 december 1915 en ligt begraven op Prandingahof in Oosterwolde, van 3 rij 2.

Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo