Meintje Klazes van Dalen

Meintje werd op 17 april 1864 in Haule geboren uit het huwelijk van Klaas Jans van Dalen en Hendrikje Everts ten Hoor, die in 1861 getrouwd waren. Twee jaar later kreeg het echtpaar een erfenis vanwege het overlijden van Hendrikjes vader. Ze moesten een voor die periode gigantisch bedrag van ƒ 13.260 delen met vijf andere erfgenamen. Het geluk scheen hen toe te lachen

Een jaar later (1864) werd Meintje geboren.
Zij werd vernoemd naar haar oma van vaders kant (Meintje Klazes Ruiter) omdat de oma van moeders kant (Grietje Jans Hofstee) al was overleden.
Het prille huwelijksgeluk was echter van korte duur. Meintje zou het enigst kind van het echtpaar blijven want moeder Hendrikje overleed, op 26-jarige leeftijd, precies twee weken na de geboorte van haar dochter. Haar man Klaas hertrouwde niet, zodat Meintje zijn enige kind zou blijven.

Op 10 mei 1884 trad zij in het huwelijk met Evert Ibes de Vries met wie ze negen kinderen kreeg. Ze overleed op 9 april 1904, een week voor ze veertig werd.
Meintje, enig kind die haar moeder niet gekend heeft werd zelf moeder van negen kinderen, maar overleed toen haar jongste een half jaar oud was.

Op haar grafmonument op het oude kerkhof in Fochteloo staat:
Wij betreuren bij uw graf,
geliefde Vrouw en Moeder,
Gij werd aan ons ontrukt,
door ons zoo zeer beweend;
Maar dit zij onze troost,
gij leeft verlost daarboven;
Al staren wij bedroefd,
hier op dit grafgesteent.

Haar man Evert overleed op 23 januari 1926. Op zijn monument staat:
Gij hebt in zwaar en moeilijk leven
aan ons uw trouw en liefde gegeven.
Wat gij voor t kind steeds hebt gedaan
in t kinderhart zal blijven bestaan:
geen God in u aan ons eens gaf.
Zal niet slechts rusten in dit graf.

Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo