Theunis Jans Berkenbosch

Theunis werd geboren op 24 april 1786 en is daarmee de eerstgeborene van degenen die op het oude kerkhof van Fochteloo nog een monument hebben.
Hij was de zoon van Jan Lefferts en Grietjen Theunis.
In 1811 nam vader Jan de achternaam Berkbos aan, later is dat Berkenbosch geworden.
Toen hij 28 was werd Theunis ingeloot voor de Militie, maar hij betaalde een bedrag aan Anne Alberts Scheenstra uit Nijelamer die in zijn plaats ging.
Pas als hij 38 is trouwt hij (16 mei 1825) met de dan 21-jarige Abeltje Jans Mulder uit Appelscha.
Zij doen een half jaar later beide op 29 november 1825 belijdenis in de Hervormde kerk in Oosterwolde. Het huwelijk zal kinderloos blijven.
In 1832 vermeldt het Kadaster dat Theunis eigenaar is van 17 percelen en mede-eigenaar van nog eens elf stukken grond (heide, weiland, hooiland, bouwland, bos, bos en erf).
Op 2 maart 1853 overlijdt Theunis Jans Berkenbosch en wordt het volgende vermeld in de Memorie van Successie:

β€œEr behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Landbouwer; man van Abeltje Jans Mulder, boerin (testamentair erfgenaam); geen kinderen; ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest zijn neef en nichten Jan, Maartje, Trijntje en Grietje Hendriks van Veen (vrouw van Gerke Harmens Gorter, te Scheid o/Smilde) (elk legaat ad fl. 400,-) en wellicht meerdere neven en nichten bij de aangeefster niet bekend; verder legaat voor zoon Theunis Kornelis de Boer van schoonzuster Antje Jans Mulder (vrouw van Kornelis Jans de Boer) (fl. 400,-). Saldo fl. 6.413,85.”

De grafsteen die op zijn graf wordt geplaatst is het oudste nog bestaande grafmonument op het kerkhof in Fochteloo.
Het grafgedicht luidt:
“Wandelaar op dit levenspad!
Die uitziet naar de hemelstad; Christus is een steun en staf,
tot aan tot in tot over ’t graf.”

Zijn vrouw Abeltje overlijdt op 4 februari 1887. Haar grafgedicht: Mijne dagen waren als een afgaande schaduw
en ik verdor als gras.

.

Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo