Jan Donker

Het echtpaar Hendrik Himkes Donker (1844-1919) en Eefje Jans Koops (1848-1920) boerde eerst op een klein bedrijfje, later was men in staat om een grote boerderij te kopen. Beide boerderijen waren gevestigd in de buurtschap Venekoten (nrs. 11 en 19), onder de rook van Oosterwolde.

Venekoten 19

In het gezin werden zes kinderen geboren, drie jongens (Himke, Klaas en Jan) en drie meisjes (Hendrikje, Trijntje en Aafje). Alle kinderen bleven ongehuwd. Jan werd als jongste van het zestal geboren op 7 maart 1887. Toen hij bijna zes was overleed zijn zusje Aafje op 7-jarige leeftijd.

Na het overlijden van de ouders boerden de kinderen verder en na het overlijden van de overige familieleden stopten Jan en broer Klaas met het bedrijf.
Omstreeks 1956 werd een nieuwe woning in Boekhorst gebouwd, het adres is nu Snellingerdijk 71.
Nadat Klaas was gestorven, verhuisde Jan naar een huis aan de Ten Hooringerlaan in Oosterwolde. Hij overleed in Heerenveen op zondag 26 mei 1968.
Omdat hij als laatste van de zes kinderen is overleden, heeft hij ongetwijfeld het nagelaten vermogen van zijn broers en zussen geërfd. Hij begunstigde bij testament Het Groene Kruis in Oosterwolde met zijn nalatenschap, bestaande uit een woning met inboedel, effecten en contant geld.
Dit vermogen mocht gebruikt worden voor ontwikkelingen op het gebied van ouderen.
Op 15 december 1977 werd de Jan Donker Stichting opgericht. De Stichting heeft ten doel de ouderenzorg te behartigen in de ruimste zin van het woord. Dit zijn de ouderen in de dorpen Oosterwolde, Fochteloo en Langedijke. De Stichting wil hulp en bijstand verlenen en schenkingen doen. De geldmiddelen bestaan uit het startkapitaal, donaties, subsidies, schenkingen en legaten.

Jan Donker ligt begraven op Prandingahof in Oosterwolde in graf 3-8-28, waarvan de Jan Donker Stichting rechthebbende is.

Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo